Høstgudstjenester

I løbet af september afholdes der høstgudstjenester i alle Vadehavspastoratets kirker. Datoer og klokkeslæt for de enkelte kirker fremgår af gudstjenesteplanen.

Hvis forholdene tillader det, vil der efter hver gudstjeneste være en let servering.