Resultat fra valgforsamling 15. september 2020.

Følgende blev valgt:

Fra Hviding Sogn:
Jytte Schultz Knudsen
Thure Worm
Bjørg Irene Kjølen Hogstad

Fra Vester Vedsted Sogn:
Jens P. Korsholm Andersen
Elly Hansen
Inga Rauschenberg
Bodil Nissen

Det bekendtgøres, at der senest den 13. oktober 2020 kan indgives en kandidatliste og at der dermed udløses afstemningsvalg.

Der skal til et eventuelt afstemningsvalg vælges 7 medlemmer (3 fra Hviding Sogn og 4 fra Vester Vedsted Sogn).

Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere fra de to sogne som modsvarer det antal medlemmer som skal vælges fra de to sogne – til en funktionsperiode på 4 år.

Kandidatlisten afleveres til:
Formanden for valgbestyrelsen Jens P. Korsholm Andersen, Degnetoftevej 1, Vester Vedsted
eller
næstformand for valgbestyrelsen Thure Worm, Lundsmarkvej 37, Lundsmark
senest den 13. oktober 2020.

Der gøres opmærksom på, at kandidatlister skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket jf. § 10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.