Resultat af valgforsamling 15. september 2020

Til menighedsrådet for Rejsby sogn er valgt (i alfabetisk rækkefølge):

AnneLise Thygesen
Axel Philipp
Ingrid Biel
Kirsten Kamstrup
Niels Peter Brodersen 

Som stedfortrædere er valgt:
Jens Alfred Bundesen
Viola Mærsk