Resultat af valgforsamling 15. september 2020

Til det fælles menighedsråd for Spandet-Roager sogne er valgt (i alfabetisk rækkefølge):

Betina Aaskov (R)
Birthe Appel Pedersen (S)
Bodil Erichsen (R)
Carl Schneider (R)
Charlotte Olesen Lassen (S)
Egon Appel (S)
Egon Christensen (R)
Kirsten Stagaard (S) 

Som stedfortrædere er valgt:
Annette Varming (S)
Birthe Aarhus (S)
Anette Sørensen (R)
Viggo Mogensen (R)