Historierne på kirkegården

For de fleste er kirkegården forbundet med minder, sorg og vemod. Imidlertid kan de gravsten, vi sætter over vores kære, fortælle langt mere end om den personlige forbindelse.

Hvordan kan vi ”læse” et sogns historie ud fra kirkegårdens gravminder? Hvad betyder de forskellige korstyper? Og hvad fortæller de forskellige udsmykninger om afdødes erhverv, interesser og personlighed? Gravmindernes udformning og udsmykning er også et vidnesbyrd om lokalhistorie – og til tider verdenshistorie.

Historiker Charlotte Lindhardt har arbejdet med gravmindernes kulturhistorie og symbolik i over 25 år, og denne aften vil hun tage udgangspunkt i kirkegårdene i Vadehavspastoratet med udblik til andre kirkegårde i området samt mere eller mindre vellykkede eksempler fra ind- og udland.

Arrangementet foregår i Sognegården og der vil være et lille traktement.

Tilmelding kan ske senest d. 11. nov. til Inga Rauschenberg på 23719727 – gerne SMS eller mail ingaogklaus@live.dk.