Menighedsmøde i Rejsby

Rejsby Menighedsråd indbyder sognets beboere til menighedsmøde. Efter gudstjenesten samles vi i graverbygningen til kaffe. Her vil menighedsrådet aflægge rapport om deres arbejde og kirkens økonomi.