Menighedsråde i Spandet

Spandet sogns beboere indbydes til menighedsmøde i Forsamlingshuset. Menighedsrådet vil her fortælle om igangværende arbejder ved kirken og om kirkens økonomi.