Hjertesprog – samtalekreds

Igen i denne vinter etablerer vi en samtalekreds for alle der har lyst til at tale med andre om tro og kristendom. Det foregår tre tirsdage kl. 19.00 i konfirmandstuen ved Roager Præstegård. Efter et lille oplæg fra præsten, gives ordet fri til fordybede og fortrolige samtaler om kristendommens og troens betydning for os.