Hjertesprog – samtalekreds

Efter et lille oplæg fra præsten, gives ordet fri til fordybede og fortrolige samtaler om kristendommens og troens betydning for os. Konfirmandstuen, Vestermarksvej 28.