Orienteringsmøder om det kommende menighedsrådsvalg

Der skal i år være valg til menighedsrådene. Valget finder sted tirsdag den 15. september. Forud for det egentlige valg afholdes der i maj orienteringsmøder i de enkelte sogne.

Vester Vedsted-Hviding, den 14. maj kl. 19.00, Sognegården i Vester Vedsted.
Roager og Spandet, den 12. maj kl. 19.00, Konfirmandstuen v/Roager Præstegård.
Rejsby, den 14. maj kl. 19.00, Klubhuset
Mandø, offentliggøres senere.