Vester Vedsted Kirke

Kort om Vester Vedsted Kirkes historie
Vester Vedsted Kirke kan føres tilbage til ca. 1175, hvor den grundlægges på klitten i Vester Vedsted.
Oprindelig er der tale om en tufstenskirke. På kirkens nordside er tufstensmuren bevaret fra sokkel til vinduer.
Kirken var uden tårn frem til det 15. århundrede.
Efter et lynnedslag i 1845 brændte tårnet ned. Men kirken blev redet på grund af befolkningens snarrådige indsats, som bestod i at udfylde døråbningen til kirkerummet med græstørv.
Oprindelig var kirke viet til den katolske søfartshelgen, Skt. Andreas.
Kirken har ingen oprindelige kalkmalerier. Den nuværende udsmykning af kalkmalerier i koret er fra 1916.
Altertavlen og billedet af den sidste nadver er fra begyndelsen af det 18. århundrede. For oven prydes tavlen af to renæssancefigurer af henholdsvis Peter og Paulus. Figurerne i nicherne på hver side af alterbilledet forestiller Faderen med verdenskuglen i sin hånd og Kristus som den gode hyrde. Tavlens bund prydes af syv små reliefbilleder af gammeltestamentlige profeter og konger. Denne del stammer sandsynligvis fra en ældre altertavle. Prædikestolen er fra 1625 og fremstår med fore relieffer: Bebudelsen, hyrdernes tilbedelse, omskærelsen og Jesu dåb i Jordan.