Kirkerne

Vadehavspastoratet består af 6 sogne med hver sin kirke.

Hviding Kirke
Mandø Kirke
Rejsby Kirke
Roager Kirke
Spandet Kirke
Vester Vedsted Kirke