Mandø Kirke

Den mindste af Vadehavspastoratets kirker er Mandø Kirke midt i Vadehavet.

Kort om Mandø Kirkes historie
Kirken er fra 1639 og er den tredje kendte kirkebygning på Mandø. De tidligere kirker er taget af havet.
Det anføres på kirken, at den er fra 1727. Men det referer alene til restaureringsarbejder samt tilføjelsen af våbenhuset. Dette udført på foranledning af stiftamtmand Herr Gabel – for hvem der i kirken er en mindetavle.
Kirken er udstyret med fire skibsmodeller. Modellerne er lokalt byggede af mandøboere, som har sejlet med de pågældende skibe.
Prædikestolen stammer fra Ribe Hospitals kirkesal. Den blev erhvervet til Mandø Kirke i 1828. Den har tre fag: Bebudelsen, hyrdernes tilbedelse og korsfæstelsen.
Alterbilledet forestiller Jesus, der fører den ene røver ind i Paradis. Der er tale om en kopi efter Joakim Skovgaards original fra 1890. Originalen befinder sig nu i København.
Der kan læses meget mere om Mandø Kirkes i historie i bogen “Mandø Kirken – en historisk rejse i storm og magsvejr – og en guide til kirken”.