Dødsfald

Er din kære død ?
Efter et dødsfald tilser lægen afdøde og udfærdiger en dødsattest.

Når lægen har registreret dødsfaldet digitalt, vil sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl, automatisk få besked.

Hvis lægen ikke har indberettet dødsfaldet digitalt, skal du, når du anmoder om begravelse eller bisættelse, selv aflevere dødsattesten til sognepræsten.

En afdød skal enten begraves eller bisættes. Afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det.

Hvis du efter dødsfaldet tager kontakt til en bedemand, vil han eller hun tilbyde at stå for alt det praktiske i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, herunder aftale tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen med præsten.
Hvis du selv ønsker at stå for registreringen, skal du som pårørende til afdøde udfylde en digital anmodning med NemID på borger.dk. På anmodningen skal du oplyse, om afdøde skal begraves eller brændes.
Sognepræsten modtager efterfølgende den digitale anmodning og behandler den.

Inden begravelsen eller bisættelsen tager sognepræsten kontakt til dig og aftaler en samtale om, hvordan handlingen i kirken skal foregå.

Begravelse eller bisættelse skal normalt ske senest 8 dage efter dødsfaldet.

Anlæggelse af gravsted
Skal du have anlagt eller ændret et gravsted, eller vil du lave en aftale om pasning eller lignende af et gravsted, så henvend dig til graveren.

Hviding Kirkegård:
Hanne Gerken (Ribe Kirkegård) – Tlf. 75 42 01 60

Mandø Kirkegård:
Preben Bech Jørgensen – Tlf. 42 75 13 47

Rejsby Kirkegård:
Hanne Gerken (Ribe Kirkegård) – Tlf. 75 42 01 60

Roager Kirkegård:
Keld Andersen – Tlf. 24 29 06 71

Spandet Kirkegård:
Keld Andersen – Tlf. 24 29 06 71

Vester Vedsted Kirkegård:
Hanne Gerken (Ribe Kirkegård) – Tlf. 75 42 01 60