Menighedsrådene

Vadehavspastoratet består af 6 sogne med hvert sit menighedsråd, dog har Hviding og Vester Vedsted Sogne et fælles menighedsråd.
De 5 menighedsråd i pastoratet holder fællesmøder efter behov.
Du kan se, hvem der sidder i menighedsrådene ved at benytte disse links:

Vester Vedsted – Hviding
Mandø
Rejsby
Spandet-Roager