Spandet Kirke

Om kirke og sogn
Kører man fra Toftlund på den nordvestgående vej mod Ribe, kommer man til Spandet. Spandet sogn er et lille sogn, med under 500 indbyggere. Engang var der her skole, en brugs, en bager, håndværkere og et væld af bønder, der leverede mælk til det lokale mejeri. I 1965 var der 93 mælkeleverandører. I dag er der to ‘mælkeproducenter’ tilbage, som efter sigende leverer mere mælk end fortidens 93 leverandører.

I Spandet går der en historie om en præst, der af biskoppen havde fået forbud mod at gå til kros. Så bar bønderne ham i stedet. “Det går an, soj æ Spanne præst.”

Spandet kirke har det samme “stof” i sig som moderkirken i Ribe, Domkirken, nemlig tuf fra Rhin-området nede i Tyskland. Tufsten er næsten enerådende i apsis, kor og triumfmur. Derimod er der en del munkesten i skibets langmure.

Tårnet, i tørninglensk stil, bærer bl.a. årstallet 1744. Årstallet henviser til en af de utallige tårnreparationer i tidens løb. I 2007-2008 blev tårnet atter repareret, ligesom der grundet borebiller skete en større udskiftning af kirkens tagkonstruktion. Også blytaget blev fornyet.

Spandet sogn er et sønderjysk sogn, skønt det i dag administrativt hører til Esbjerg kommune. Men alt er på ingen måde historie i Spandet. Skolen huser i dag egnens foretagsomme ældre og pensionister, der her mødes til gymnastik, foredrag og hyggeligt samvær. FDF har også deres kredshus her. Og i kirken forkyndes hver søndag det glædelige budskab!