Arrangementer

Onsdag 15. marts 2023 kl. 19.00 – Sangaften i Hviding Kirke
Ledsaget af organist Niels Christian Nielsen synger vi os videre gennem salmebogen
“100 salmer”. Der bydes på en kop kaffe undervejs, og kirkesanger Anne synger et par soloer. Vi slutter af med sangønsker.
Kom og syng med og lær flere af de nye, gode salmer at kende!

Søndag 19. marts kl. 11.00 – Konfirmandgudstjeneste i Roager Kirke
Konfirmandgudstjeneste betyder ikke, at det kun er for konfirmander! Alle er velkomne til denne gudstjeneste, som konfirmanderne medvirker til at afholde sammen med begge præster. Kom og vær med – og find ud af, hvad der bliver mere af, jo mere man deler det!

Torsdagstræf 23. marts 2023 kl. 10.00 i Rejsby
Ved forårets første torsdagstræf får vi besøg af Marianne E. Bertelsen, Vadehavspastoratets nye præst, som vil give os et indblik i, hvad der optager hende som præst og menneske. Som sædvanligt nyder vi et rundstykke, en kop kaffe og en hold snak.

Skærtorsdag 6. april 2023 kl. 17.00 Aftengudstjeneste og påskemiddag – Spandet
Efter aftengudstjenesten i Spandet, hvor vi hører om Jesu sidste måltid med sine disciple, spiser også vi et påskemåltid sammen. Ønsker man at deltage i spisningen, er der tilmelding hertil hos Heidi Kjær (gerne sms) på tlf. 61 68 53 20 senest torsdag 30. marts 2023.

Langfredag 7. april 2023 kl. 19.00 – Musikalsk andagt i Rejsby Kirke
I Vadehavspastoratet holder vi, som det er blevet tradition, musikalsk andagt fredag
aften. Der er tale om en enkel og stemningsmættet gudstjeneste, hvor musik, sang og ord på skift reflekterer Langfredags begivenheder: Jesu korsfæstelse og død. I år medvirker begge pastoratets præster ved gudstjenesten i Rejsby kirke.

Påskelørdag 8. april 2023 kl. 22.00 – Gudstjeneste i Spandet Kirke
”I Kvæld blev der banket på Helvedes port” skal vi synge, når vi mødes til gudstjeneste
i Spandet Kirke sent påskelørdag aften. Vi befinder os midt mellem Jesu gravlæggelse
og opstandelse, og som ved ethvert dødsfald, er vi her mellem Langfredag og Påskemorgen sat på pause mellem sorgens lammelse og håbets fremspiring. Men mens vi føler, alt er gået i stå, arbejder Jesus for os i det skjulte: Han drager til dødsriget for at sikre sig, at ingen, hverken levende eller døde skal være foruden frelsens mulighed.
Kom og vær med til denne særlige gudstjeneste i Spandet

2. påskedag 10. april 2023 kl. 9.00 Hviding Kirke og kl. 10.30 Rejsby Kirke – Pilgrimsvandring og familiegudstjeneste
Et par af Jesu disciple var så uheldige, at de ikke havde oplevet Jesu opstandelse. Opgivende og modløse begav de sig på en vandring ud af byen. Men på vejen skete der noget, der forandrede deres liv og sind.
Kom og hør, hvad det var, og gå selv med på en overkommelig pilgrimsvandring fra
Hviding til Rejsby 2. Påskedag: Vi begynder med en kort andagt i Hviding kirke, hvorefter vi begiver os mod Rejsby. Her runder vi fortællingen af ved en familievenlig gudstjeneste i kirken, inden der er kirkekaffe og æggejagt på kirkegården for børn og barnlige sjæle. Det er naturligvis muligt at deltage i dele af dagens program.

Torsdag 4. maj kl. 19.30 – Befrielsesgudstjeneste i Rejsby Kirke
I år falder 4. maj sammen med Bededags aften. I Rejsby kirke tænder vi traditionen tro lys og markerer dagen for Danmarks befrielse 1945 og beder for dem, der i vor tid lever i krigens skygger. Bagefter byder menighedsrådet på kaffe og hveder. Alle er velkomne!

Pinsedag 28. maj 2023 kl. 7.00 – Morgensang i pinsesol Hviding Kirkegård
I den tidlige morgenstund mødes vi på Hviding Kirkegård og hilser pinsesolen med
morgensang, inden vi holder andagt i kirken.

2. Pinsedag 29. maj 2023 kl. 11.00 – Rejsby Kirke
”Naturen holder pinsefest” og det gør vi også i Rejsby 2. Pinsedag, hvor vi fejrer
pinsegudstjeneste i kirken, og forsætter til folkegavn og -glæde med fællessang og
grillpølser på præstegårdsjorden. Medbring gerne tæppe eller klapstol. Alle er velkomne!

Søndag 4. juni 2023 kl. 11.00 – Friluftsgudstjeneste i Roager
I forbindelse med idrætsugen holder vi traditionen tro gudstjeneste under åben himmel på Stadionpladsen.

Søndag 25. juni 2023 kl. 11.00 – Familiegudstjeneste i det fri – ved FDF’s kredshus i Spandet
På grunden ved kredshuset fejrer FDF Spandet-Roager deres 40 års jubilæum med fest og aktiviteter. Dagen indledes med friluftsgudstjeneste for store og små. Alle er velkomne!