Arrangementer

Søndag 18. december 2022 kl. 15.00 – Hviding Kirke: De ni læsninger
Denne særlige gudstjeneste er blevet en tilbagevendende begivenhed i Vadehaspastoratet. I år holder vi den i Hviding Kirke. Gudstjenesten forløber som en vekselvirkning mellem forskelligartede musikalske indslag og oplæsning af tekster, der beskriver forløbet fra Skabelsen til Jesu fødsel.
Kom og vær med til denne stemningsfulde optakt til julen.

Fredag 30. december 2022 kl. 16.00 – Mandø Kirke: Tak for 2022
Musikalsk underholdning og Mandø-sange – afsluttes med champagne og kransekage.

Søndag den 1. januar 2023 kl. 15.00 – Roager Kirke: Fælles nytårsgudstjeneste for alle sogne
Efter gudstjenesten holder vi nytårskur med bobler og kransekage og ønsker hinanden godt nytår.

Fredag 6. januar 2023 fra kl. 16.15 – Spandet: Helligtrekongersfejring
Vi mødes ved den gamle skole, hvorfra fakleloptog begynder kl. 16.30. De tre visemænd og stjernen leer os på vej til kirken, hvor vi holder gudstjeneste for store og små.
Derefter byder FDF’erne på varm mad.

Onsdag 1. februar 2023 kl. 17.00 – Roager Kirke: Kyndelmissegudstjeneste
Sammen med FDF’erne tager vi forskud på kyndelmisse (som egentlig er 2. februar) og holder familiegudstjeneste, som vi slutter af med varme pandekager fra bål.

Søndag 19. februar 2023 kl. 13.00 – Roager Kirke: Fastelavnsgudstjenste
Kom – gerne i din flotte udklædning – og vær med til fastelavnsgudstjeneste, inden festen fortsætter i byen med tøndeslagning og løjer.

Søndag 19. februar 2023 kl. 14.00 – Vester Vedsted Kirke: Fastelavnsgudstjenste
Kom – gerne i din flotte udklædning – og vær med til fastelavnsgudstjeneste, inden festen fortsætter i byen med tøndeslagning og løjer.

Torsdag 23. februar 2023 kl. 19.00 – Vester Vedsted Sognegård
Menighedsmøde og fællessang for Vester Vedsted og Hviding Sogne.
Det siddende råd vil blive præsenteret, og der orienteres om det kirkelige arbejde i sognene. I kan møde vores nye præst, og vores dygtige organist Niels Christian Nielsen kommer forbi og krydrer aftenen med fællessang.
Vel mødt til en hyggelig aften i Sognegården.

Onsdag 15. marts 2023 kl. 19.00 – Hviding Kirke: Sangaften
Organist Niels Christian Nielsen er vært ved en sangaften i Hviding Kirke. Vi synger foråret ind fra både Højskolesangbogen og salmebøgerne og slutter af med en kop kaffe/te.
Enhver synger med sit næb, og alle er velkomne.