Mandø Menighedsråd

Formand og kontaktperson
Ellen Hjorth Christensen

Næstformand og kirkeværge
Karin Hjorth Fredskild

Kasserer
Margit Højen Knudsen

Bygningssagkyndig
Johnny Gert Dyhr Nielsen

Menigt medlem
Ingrid Michaelsen Hye