Vielser

Vil I giftes ?
I forbindelse med vielse aftales tidspunkt med sognepræsten.

Forud for vielsen udfylder I en ægteskabserklæring på Borger.dk. På baggrund af erklæringen sikrer kommunen sig, at både du og din partner er ugifte og herefter udstedes en såkaldt prøvelsesattest, der skal afleveres hos sognepræsten sammen med kopi af døbsattester samt navn og adresse på to vidner, som skal være tilstede under vielsen.
Vær opmærksom på, at prøvelsesattestens gyldighed udløber efter 4 måneder!

Kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab aftales ligeledes med sognepræsten.

Forinden vielsen kommer det I til en samtale i præstegården og en praktisk gennemgang af ritualet i kirken.

Forinden samtalen bedes man overveje, hvilke salmer, der ønskes sunget i forbindelsen med vielsen. Der er ikke faste grænser for, hvilke salmer, der kan synges, blot de står i salmebogen.

Forslag til salmer i forbindelse med vielse:
Nr. 3: Lovsynger Herren
Nr. 4: Giv mig, Gud, en salmetunge
Nr. 10: Alt, hvad som fuglevinger fik
Nr. 11: Nu takker alle Gud
Nr. 15: Op, al den ting, som Gud har gjort
Nr. 46: Sorrig og glæde
Nr. 192: Hil dig frelser og forsoner
Nr. 402: Den signede dag
Nr. 700: Jeg ved en blomst
Nr. 701: Huset, som Gud har bygt
Nr. 702: Alterlyset i Herrens hus
Nr. 703: Det er så yndigt
Nr. 704: Jert hus skal I bygge
Nr. 705: Vi beder, Herre, for de to
Nr. 706: I blev skabt som mand og kvinde
Nr. 754: Se, nu stiger solen

Nyt navn i forbindelse med vielsen
I forbindelse med brylluppet kan en af jer eller I begge gratis skifte navn. Navneændringen er gratis, hvis I får navnefællesskab ved vielsen. Navneændringen foretages på borger.dk.