Vadehavspastoratet

NY PRÆST I VADEHAVSPASTORATET
I anledning af ordination af vores nye præst Marianne Elneff Bertelsen inviteres der til ordinationsgudstjeneste tirsdag d. 31. januar kl. 17.00 i Ribe Domkirke.

Der afholdes præsteindsættelse i V. Vedsted Kirke ved gudstjenesten søndag d. 5. februar kl. 11.00 med efterfølgende frokost i Kultur- og Aktivitetscenter, Egebækvej 30, 6760 Ribe. Tilmelding til frokost kan ske til Inga Rauschenberg på mail ingazr@outlook.dk eller mobil 23719727 senest 27. januar.

Ved Marianne E. Bertelsens første gudstjeneste i Hviding d. 12. februar kl. 9.30 vil der efterfølgende være kirkekaffe.

Marianne vil primært dække distrikt nord V. Vedsted, Hviding og Mandø sogne og Therese Solten vil fortsat have hendes primære opgaver i distrikt syd – Spandet, Roager og Rejsby sogne.

Vi håber at mange har mulighed til at være med til at byde vores nye præst velkommen.

Med venlig hilsen
Menighedsrådene i Vadehavspastoratet

Vadehavspastoratet er et pastorat i Ribe Domprovsti, (Rejsby dog i Tønder Provsti) med seks sogne: 
Hviding – Mandø – Rejsby – Roager – Spandet og Vester Vedsted Sogne.
Pastoratet er opdelt i 2 distrikter med hver 3 sogne.
Hvert distrikt har en præst tilknyttet.