Vadehavspastoratet

OM BRUG AF MUNDBIND VED GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I FOLKEKIRKEN 

Fra og med d. 29. oktober 2020 er det obligatorisk at bære mundbind (eller visir) ved gudstjenester og arrangementer i Folkekirken. Det gælder naturligvis også her i Vadehavspastoratet. 

Ansatte, frivillige samt øvrige deltagere på 12 år og derover skal bære mundbind/visir på vej ind og ud af lokalet, hvor gudstjenesten/arrangementet holdes, samt mens de bevæger sig rundt inde i lokalet.

Det er ikke nødvendigt at bære mundbind/visir, mens man sidder, knæler eller står.

Kravet om mundbind/visir gælder ikke for præsten, når vedkommende bevæger sig rundt i kirken som del af en gudstjeneste eller anden højtidelighed, og kravet gælder heller ikke for foredragsholdere o.lign.

Mennesker, som af helbredsmæssige grunde er undtaget fra kravet om mundbind/visir, er naturligvis heller ikke forpligtet til at bære mundbind/visir, når de går til gudstjenester eller arrangementer i Folkekirken.

Vadehavspastoratet er et pastorat i Ribe Domprovsti, (Rejsby dog i Tønder Provsti) med seks sogne: 
Hviding – Mandø – Rejsby – Roager – Spandet og Vester Vedsted Sogne.
Pastoratet er opdelt i 2 distrikter med hver 3 sogne.
Hvert distrikt har en præst tilknyttet.