Vadehavspastoratet

KONFIRMATIONER 2022

24. april 2022 i Vester Vedsted Kirke kl. 10.00 konfirmeres:
Laura Kryzica Hausted Andreasen
Sigurd Kruse Andreasen
Emma Bennetzen
Laura Vodder Filbert
Gustav Ellegaard Gundesen
Ida Lønborg Hansen
Magnus Riis Brig Hansen
Pelle Riis Brig Hansen
Silje Graungaard Hansen
Minna Klaaby
Valdemar Lund-Rasmussen
Magnus Amelung Madsen
Olivia Pedersen
Dikte Holm Thaysen

1. maj 2022 i Hviding Kirke kl. 10.00 konfirmeres:
Matias Pannawat Hansen
Frederik Enemark Mortensen
Astrid Sølbeck Ravn

13. maj 2022 i Roager Kirke kl. 10.30 konfirmeres:
Siff Ostermann Abel
Nicholas Gandrup Bundesen
Emmelie Høiland Müller
Mads Baun Sandberg
Nanna Kristine Jørgensen
Thea Voigt Hoffmeyer Hanssen

14. maj 2022 i Spandet kirke kl. 10.30 konfirmeres:
Signe Lassen Refsgaard Olesen
Sofie Hedemann Schøler
Nikolaj Alexander Kemp Christensen

Telegrammer mv. kan indleveres på dagen fra kl. 9.00 i kirkens våbenhus, i Vester Vedsted dog i sognegården

Vadehavspastoratet er et pastorat i Ribe Domprovsti, (Rejsby dog i Tønder Provsti) med seks sogne: 
Hviding – Mandø – Rejsby – Roager – Spandet og Vester Vedsted Sogne.
Pastoratet er opdelt i 2 distrikter med hver 3 sogne.
Hvert distrikt har en præst tilknyttet.