Vadehavspastoratet

KONFIRMATION 2024

Forældre til kommende konfirmander i V. Vedsted, Hviding, Mandø, Roager, Spandet og Rejsby sogne kan nu tilmelde deres unge mennesker til konfirmationsforberedelse HER:

REJSBY kirke: Tilmeld

ROAGER kirke: Tilmeld

SPANDET kirke: Tilmeld

MANDØ kirke: Tilmeld

HVIDING kirke: Tilmeld

V. VEDSTED kirke: Tilmeld

Vadehavspastoratet er et pastorat i Ribe Domprovsti, (Rejsby dog i Tønder Provsti) med seks sogne: 
Hviding – Mandø – Rejsby – Roager – Spandet og Vester Vedsted Sogne.
Pastoratet er opdelt i 2 distrikter med hver 3 sogne.
Hvert distrikt har en præst tilknyttet.