Vadehavspastoratet

ALLE FORÆLDRE TIL KOMMENDE KONFIRMANDER 2023 I HELE VADEHAVSPASTORATET, SKAL SENDE SIKKER MAIL TIL THERESE SOLTEN VIA NEDENSTÅENDE LINK.
(Linket indeholder ordet Roager, men fortvivl ikke, – bor du i V. Vedsted, Hviding, Spandet, Rejsby eller på Mandø, så er linket det samme.)
Tirsdag d. 30. august kl. 19.00, indbydes kommende konfirmander til gudstjeneste i V. Vedsted Kirke.
Efterfølgende vil der være et kort møde i Sognegården, med introduktion til konfirmandforberedelsesforløbet og praktisk info.

Tilmelding til konfirmation 2023

Send mail til sognepræst Therese Solten via dette link:
https://sogn.dk/roager/praester
(benyt “sikker mail” – funktionen)

med følgende oplysninger:
– Barnets navn, adresse og cpr.nr.
– Begge forældres cpr.nr, mailadresser og tlf.nr
– Hvilken kirke, der ønskes konfirmation

Vadehavspastoratet er et pastorat i Ribe Domprovsti, (Rejsby dog i Tønder Provsti) med seks sogne: 
Hviding – Mandø – Rejsby – Roager – Spandet og Vester Vedsted Sogne.
Pastoratet er opdelt i 2 distrikter med hver 3 sogne.
Hvert distrikt har en præst tilknyttet.