Rejsby Kirke

Kort om Rejsby Kirkes historie
Rejsby Kirke er grundlagt ca. år 1175 ved vadestedet på den vigtige drive- og handelsvej mellem Ribe og Tønder.
Kirken er udefra kendetegnet ved det ottekantede spir fra ca. år 1500 – med forlæg fra gravkirken i Jerusalem. Kirken fremstår lys og venlig.
Stolestadernes døre er fra 1767, træloftet fra 1798.
Prædikestol med relieffer er fra 1612.
Døbefonten er senromansk, mens himlen over fonten er fra 1671.
Altertavle fra 1677.
Kirkens mest markante kunstværk er korets loftsmaleri – af Mogens Jørgensen, udført 1962. Maleriet kaldes i folkemunde for “Himmelrosen.”